Skład powietrza w pomieszczeniach biurowych i jego konsekwencje

W Polsce jakość powietrza w miejscu pracy reguluje Ustawa Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Jednak warunek brzmiący: „wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego” często nie jest dostatecznie wypełniony w pomieszczeniach biurowych. Szczególnie w przypadku biuro typu open space, jakość powietrza, nierzadko pozostawia wiele do życzenia.

Zdrowe powietrze i dobry klimat w pomieszczeniach biurowych mają decydujący wpływ na samopoczucie pracowników oraz ich zdolność do koncentracji i wykonywania zadań. Mózg potrzebuje odpowiedniej ilości tlenu, aby móc pracować na najwyższym poziomie swojej wydajności. Decydującym czynnikiem dla zachowania zdrowego składu powietrza w biurze, jest nie tyle zmniejszająca się zawartość tlenu w zużytym powietrzu, ale przede wszystkim zawartość w nim dwutlenku węgla. Świeże powietrze składa się w 21 procentach z tlenu i zawiera około 0,04 procent dwutlenku węgla (400 ppm). Podczas wydechu wypuszczamy z płuc powietrze, które zawiera 16 procent tlenu i aż 4 procent dwutlenku węgla (40 000 ppm).

Tak więc, podczas gdy zawartość tlenu w powietrzu w open space spada powoli i dopiero po wielu godzinach zmniejsza się poniżej krytycznej wartości 18 procent, to zawartość dwutlenku węgla wrasta bardzo szybko. Już nawet jedna godzina pracy w zamkniętej sali konferencyjnej często prowadzi do bólu głowy i trudności z koncentracją – dzieje się tak już przy poziomie dwutlenku węgla pomiędzy 1 a 2,5 procent. (1,000 do 2,500 ppm).

Konsekwencje zdrowotne związane z zanieczyszczonym powietrzem w pomieszczeniach biurowych

Udowodniono, że „ciężkie” powietrze ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Kiedy zawartość CO2 we krwi wzrasta, naczynia krwionośne rozszerzają się, aby otrzymać jak najwięcej tlenu. Jeśli tak się dzieje, ciśnienie krwi spada, co prowadzi do zmęczenia i osłabienia. Problemy, z jakimi borykają się pracownicy wahają się od lekkiego dyskomfortu do trwałych uszczerbków na zdrowiu:

Wiele z wymienionych powyżej objawów nasila się w wyniku wielogodzinnego siedzenia przy biurkach, co wiąże się z brakiem wystarczającej ilości ruchu pracownika.

Jak zapewnić najlepszą jakość powietrza?

Podstawowym zaleceniem, aby uniknąć efektu „ciężkiego” powietrza w biurze, jest sprawdzanie jego jakości – i reagowanie, jeśli np. zawartość dwutlenku węgla przekroczy krytyczną granicę 1000 ppm.

Podczas wietrzenia pomieszczeń należy upewnić się, że okna nie są tylko uchylone, lecz całkowicie otwarte. Uchylenie okien powoduje bowiem powstawanie szkodliwych przeciągów. Zasadniczo, zaleca się wietrzenie przez około pięć minut, co każde dwie godziny. Wietrzenie pomieszczeń ma jednak również swoje wady: na przykład, jeśli okna wychodzą na ruchliwą drogę, ozon, pył i kurz mogą przedostawać się do wnętrza biura.

Inne wskazówki dotyczące poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych:

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach biurowych na samopoczucie, koncentrację i wydajność pracowników, to fakt udowodniony naukowo. Przestrzeganie powyższych wskazówek i stałe monitorowanie jakości powietrza, sprawi, że Twoi pracownicy będą mogli wykonywać swoją pracę bez bólu głowy i z pełną wydajnością.